Välkommen till byrån med visioner!

Den lite mjukare och varmare byrån.

Från att 2011 vara en byrå med en anställd med kontor i Nybro är idag Visioner Advokatbyrå en av länets största byråer med kontor i Nybro Oskarshamn, Lessebo och Högsby. Vi välkomnar klienter från t.ex. Emmaboda, Kosta, Växjö, Lessebo, Torsås, Kalmar, Öland, Ruda, Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Västervik. Expansionen gläder oss förstås något oerhört och vi tackar ödmjukt för förtroendet vi fått. Vi är på denna vår resa mycket måna om att inte glömma bort en av grundtankarna med byrån, nämligen att skapa en plats där juridik inte behöver hanteras så stelt och uppfattas så främmande. En plats där såväl klienter som personal känner värme och glädje, trots att allt som oftast det är stundens allvar som gjort att besök hos advokat blivit nödvändig.

Till oss är alla välkomna, oavsett härkomst, bakgrund eller inkomst. Vd på större företag eller asylsökande – vi gör ingen skillnad utan strävar efter att i trevlig atmosfär bemöta alla med samma respekt och professionalism.Med de kunskaper vi tillsammans besitter tror vi oss om att kunna hjälpa just Dig med Din frågeställning.
Mejla oss gärna: info@visioneradvokatbyra.se Eller ring till något av kontoren nedan.

Våra kontor håller normalt öppet vardagar kl 08.00-16.00 med lunch kl 12.00-13.00. Kontoren kan dock vara tillfälligt obemannade.

En modern byrå under utveckling

Visioner Advokatbyrå är en byrå under utveckling. Vi strävar efter att ständigt vara uppdaterade på gällande rätt, varför vi alla ofta deltar i utbildningar inom våra respektive rättsområden. Härutöver har vi för att öka kompetensen ett nära och tätt samarbete internt och hjälper varandra när det behövs. Skulle specialistkunskap erfordras som vi inte besitter tvekar vi inte att anlita någon av alla de sakkunniga vi lärt känna under åren, t.ex. inom fastighetsvärdering eller byggbranschen. Vår devis är att var och en gör det den är bra på. För att allt skall gå lätt och smidigt ser vi också till att alltid ha ett modernt datorstöd till hands. Vi har rent av anställt en affärsutvecklare – Jonas Jonsson – för att ta hand om det sistnämnda samt om allt annat som rör byråns utveckling framåt. Nu närmast etableringen av kontoren i Lessebo och Högsby. På så sätt frigörs tid för advokat och jurister och Du som klient kan snabbt få bästa hjälp.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Tillsammans är vi starka. Vi har bred kompetens och en lång erfarenhet inom de flesta verksamhetsområden, där var och en av oss arbetar med just det den är bra på. Vi kan hjälpa Dig med mesta – hittar Du inte Ditt område här nedan så tveka inte att fråga. Kan vi inte själva hjälpa Dig kanske vi i vart fall kan lotsa Dig rätt. Att ge god service är viktigt för oss.

Arbetsrätt

Arbetsgivare eller arbetstagare? Spelar ingen roll – hos oss får Du hjälp!

Avtalsrätt

Att tänka efter före. Det kan bidra till att många problem undviks.

Arvsrätt

Vet Du vad som händer med Din egendom när Du dör?

Familjerätt

Ligger Du i giftastankar? Eller kanske skilsmässa? Vi hjälper Dig.

Fastighetsrätt

Vad är det för skillnad mellan köpekontrakt och köpebrev? Behöver vi skriva ett nyttjanderättsavtal när mormor ska bo kvar i huset?

Generationsskifte

Livets kanske viktigaste överlåtelse, Du kan vända Dig till oss med förtroende.

Migrationsrätt

Att kunna hjälpa någon i nöd, det är en ynnest. Inom migrationsrätten känner vi verkligen att vi behövs.

Brottmål

Alla människor har rätt till ett försvar. Detta anses vara en grundläggande tanke i ett rättssäkert samhälle, en tanke Visioner Advokatbyrå självklart står bakom.

Tvistemål

Ett tvistemål eller civilmål är de mål där allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och högsta domstol) handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens.

LPT, LVM, LVU

Bakom dessa förkortningar döljer sig ofta svåra livsöden.

Skatterätt

Skatterätten behandlar lagar och regler om skatt och beskattning av fysiska och juridiska personer.

Notarius Publicus

Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

MEDARBETARE

KONTAKTA OSS

När Du kontaktar oss får Du högst troligt prata med vår administratör Martina Ritter. Hon finns här för att hjälpa Dig, så tveka inte att fråga om Du undrar över något. Du kommer första gången Du ringer att få redogöra lite kort för Ditt ärende och kanske även nämna namnet på den som Du tvistar med (motparten). Detta för att hon skall kunna göra en jävskontroll och boka in Dig hos den av oss som bäst har tid och kompetens att ta hand om Dina frågor.

Kontoren håller normalt öppet vardagar kl 08.00-16.00 med lunch kl 12.00-13.00. Kontoren kan dock vara tillfälligt obemannade.