Kim ZakrissonADVOKAT

Född 1986. Juristexamen vid Lunds universitet 2016. Biträdande jurist vid Centrumadvokaterna Syd AB 2016-2018. Biträdande jurist vid Visioner Advokatbyrå sedan 2018. Advokat 2020.

Verksamhetsinriktning
Uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.

Telefon: 0478-10065, 0481-106 15
Mobil: 0703-01 77 05
Fax: 0481-136 15

E-post: kim.zakrisson@visioneradvokatbyra.se