Jonas JonssonAFFÄRSUTVECKLARE/IT-ANSVARIG

Född 1967. Gymnasieingenjör Polhemskolan Lund 1987. Avancerade kunskaper inom Excel. Kommer närmast från 20 år i dokumenthanteringsbranschen. Flera chefsroller. Visioner Advokatbyrå sedan 2015. Byggt vårt dokumentsystem. Håller oss uppdaterade inom datavärlden och bidrar med all sin erfarenhet till advokatbyråns positiva utveckling.

En modern byrå under utveckling

Visioner Advokatbyrå är en byrå under utveckling. Vi strävar efter att ständigt vara uppdaterade på gällande rätt, varför vi alla ofta deltar i utbildningar inom våra respektive rättsområden. Härutöver har vi för att öka kompetensen ett nära och tätt samarbete internt och hjälper varandra när det behövs. Skulle specialistkunskap erfordras som vi inte besitter tvekar vi inte att anlita någon av alla de sakkunniga vi lärt känna under åren, t.ex. inom fastighetsvärdering eller byggbranschen. Vår devis är att var och en gör det den är bra på. För att allt skall gå lätt och smidigt ser vi också till att alltid ha ett modernt datorstöd till hands. Vi har rent av anställt en affärsutvecklare – Jonas Jonsson – för att ta hand om det sistnämnda samt om allt annat som rör byråns utveckling framåt. Nu närmast etableringen av kontoret i Oskarshamn. På så sätt frigörs tid för advokat och jurister och Du som klient kan snabbt få bästa hjälp.

Telefon: 0481-106 15
Mobil:  070-220 77 05
Fax: 0481-136 15

E-post: jonas.jonsson@visioneradvokatbyra.se