Emmy HallbeckJURIST

Född 1993. Juristexamen vid Göteborgs universitet 2019. Studentanställd Front Advokater Göteborg 2016-2018. Biträdande jurist vid Visioner Advokatbyrå 2019.

Verksamhetsinriktning

Vårdnads- och umgängestvister, LVU, LPT, LVM, fastighetsrätt, avtalsrätt, migrationsärenden, entreprenadrätt, hyresrätt, Notarius publicus i Nybro kommun

Telefon: 0481-106 15, 0491-106 05
Mobil: 072-537 05 52
Fax: 0481-136 15

E-post: emmy.hallbeck@visioneradvokatbyra.se