Reflektion från en chef

På tåget mot Stockholm för att avsluta den ledarskapsutbildning jag valt att genomföra under hösten. Reflekterar över hur stolt jag är över mina medarbetare, som alla med obruten entusiasm tar sig an sina uppgifter, för att på alla sätt i var tid göra så gott de kan för våra klienter och för byrån. Som arbetar hårt men med glädje för att följa de värdegrunder vi gemensamt står för. Det är lätt att vara ledare för ett sådant gäng!

Just nu får Visioner Advokatbyrå precis som många andra byråer många uppdrag från Migrationsverket. Jag hoppas och tror att vi med gemensamma ansträngningar kan fortsätta att ta oss an de uppdrag som anförtros oss och sköta dem inte bara enligt lagens ramar utan även med respekt för varje enskild person bakom uppdraget. Mängden ärenden kan dock göra att en kortare väntetid under vissa perioder uppstår innan dess man får komma på en konsultation. Vi hoppas på förståelse!