Konsumenttvistnämnden

Vi på Visioner Advokatbyrå strävar efter att uppnå bästa resultat för Dig som klient. Om Du ändå känner Dig missnöjd med vårt arbete välkomnar vi Din kontakt, så vi kan reda ut eventuella missförstånd. Skulle vi vara oense finns det hjälp! I januari 2016 har det nämligen inrättats en Konsumenttvistnämnd. Den konsument som hamnar i tvist med sin advokat skall med hjälp av nämnden kunna få snabb och billig hjälp att lösa tvisten. En advokat är skyldig att medverka i nämndens prövning och följa nämndens beslut. Läs mer:
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden