Gör vi bouppteckningar?

 In Företaget

Vi får en del frågor nu om vi gör bouppteckningar. Svaret på denna fråga är ja, det gör vi. Ni är varmt välkomna om Ni vill ha hjälp med såväl bouppteckningar som arvskiften. Tänk på att en bouppteckningsförrättning skall hållas inom tre månader efter dödsfallet.

Vad gäller priset har vi inga fasta priser vad gäller någon av våra tjänster eftersom varje uppdrag skiljer sig åt i komplexitet. Kontakta gärna kontoret om Ni önskar en ungefärlig prisuppgift eller om Ni har några frågor!