Framtidsfullmakter – äntligen!

Vi får ibland förfrågningar om det går att skriva en fullmakt till någon att ta hand om allt om man själv blir sjuk eller dement och inte längre kan själv. Det känns kanske inte så lockande alltid med god man eller förvaltare. Nu är det snart möjligt! Ny lag på området förväntas träda i kraft den 1 juli 2017. Kontakta oss om Du vill veta mer!