Arbetsrätt

Jur. kand. Daniel Möller

I och med att jur. kand. Daniel Möller börjat hos oss på byrån tar vi oss också an arbetsrättsliga ärenden. Exempel på arbetsrättsliga tvister är krav på obetald lön eller semesterersättning, uppsägningar, avsked, omplaceringar o.dyl. Vi åtar oss ärenden både för anställda och arbetsgivare.

Tänk på att det ofta är relativt korta tidsfrister i arbetsrättsliga ärenden. Om Du tror att Du kommer behöva hjälp i ett arbetsrättsligt ärende bör Du kontakta oss så fort som möjligt.