Daniel MöllerADVOKAT

Född 1973. Jur.kand. i Lund 2013. Förhandlingsombudsman vid Hotell- och restaurangfacket 1998-2008. Biträdande jurist vid Visioner Advokatbyrå 2013. Advokat sedan 2016. Förordnad till notarius publicus i Nybro kommun 2017.

Verksamhetsinriktning
Brottmål, vårdnads- och umgängestvister, arbetsrätt, tvistemål, LVU-mål, migrationsärenden och notarius publicus.

Telefon: 0481-106 15
Mobil: 0703-50 60 25
Fax: 0481-136 15

E-post: daniel@visadvokat.se