Caroline FalckJUR. KAND.

Född 1989. Juristexamen vid Stockholms universitet 2012.
Handläggare, enheten för skuldsanering, Kronofogdemyndigheten 2012-2015.
Personlig handläggare, avdelningen för sjukförsäkring, Försäkringskassan 2015-2016.
Biträdande jurist vid Visioner Advokatbyrå 2016-

Verksamhetsinriktning
LPT-mål, LVU-mål, personskaderätt, familjerätt och migrationsärenden.

Telefon: 0491-106 05
Mobil:
Fax: 0481-136 15
E-post: caroline.falck@visioneradvokatbyra.se